info@metalinox.sk | 0904 982 817

Garážové priemyselné brány

segmentová garážová brána

Priemyselné brány sa vyznačujú dlhou životnosťou, vysokou odolnosť a sú vyrábané vždy na mieru podľa potreby zákazníka. Delíme ich do troch skupín:

Ich použitie je vhodné najmä vo výrobných podnikoch, hromadných garážach, spoločných nebytových priestoroch, logistických centrách a pod. Výhodou týchto brán je ich konštrukcia, ktorá počíta s častým používaním, zvýšenou prašnosťou prostredia, pohybom materiálu a pod.

Priemyselné garážové brány z našej ponuky majú vynikajúce izolačné vlastnosti, odolnosť, kvalitu, spoľahlivý design a dôležitým prvkom je aj prijateľná cena.

Krídlové priemyselné brány odporúčame pre haly s nízkou výškou brány a tam, kde nie je možné zaťažiť strop. Najväčšou výhodou tohto typu brán je však úspora úžitkového miesta, najmä pri osadení zvonku.

Výhodou rolovacích priemyselných brán je, že nezaberajú nad otvorom takmer žiadne miesto. Navíjajú sa za prekladom. Úžitkovú plochu haly po stranách a na strope je možné naďalej využívať.

Sekcionálne priemyselné brány sú vhodné najmä pre haly a priestory, ktoré sú vykorované. Ich vynikajúce izolačné vlastnosti zabraňujú únikom tepla.

00 421 900 123 453 metalinox.sk@gmail.com